Kiến thức IELTSCách viết Writing Task 2 Advantages and Disadvantages chi tiết

Cách viết Writing Task 2 Advantages and Disadvantages chi tiết

Advantages and Disadvantages là một dạng bài tương đối khó so với các chủ đề còn lại. Đây cũng là dạng bài có tần suất xuất hiện khá nhiều trong các đề thi gần đây. Để làm tốt dạng bài này trước tiên bạn cần hiểu rõ về dạng bài cũng như những yêu cầu đối với dạng bài này. Hãy cùng Hocielts24h tìm hiểu về cách viết dạng bài Advantages and Disadvantages để chinh phục band điểm cao IELTS Writing nhé!

I. Dạng bài Advantages and Disadvantages trong Writing Task 2

1. Dạng bài Advantages and Disadvantages là gì?

Dạng bài Advantages & Disadvantages thường sẽ nêu ra ý một ý kiến/ tình huống/ vấn đề và yêu cầu người viết phải đưa nhận xét, quan điểm của bản thân về mặt tích cực (advantages) và tiêu cực (disadvantages) của ý kiến/ tình huống/ vấn đề này.

Với dạng bài này bắt buộc người viết phải đưa ra đầy đủ những luận điểm để hỗ trợ cho cả mặt tích cực và tích cực. Mỗi mặt sẽ viết thành một đoạn thân bài riêng và độ dài các đoạn thân bài phải tương đương nhau

2. Các dạng bài Advantages & Disadvantages và dấu hiệu nhận biết

Với các dạng bài trong Writing Task 2 đặc điểm nhận biết sẽ xuất hiện ở câu cuối của đề bài. Các câu hỏi thuộc dạng bài Advantages and Disadvantages thì trong câu hỏi sẽ xuất hiện cụm “advantages and disadvantages”, và tùy thuộc vào từng dạng bài khác nhau, đề bài sẽ có những câu hỏi khác nhau:

 • Loại 1: Không yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân

Ở dạng đề này người viết chỉ được yêu cầu chỉ ra mặt tích cực và tiêu cực của ý kiến/ tình huống/ vấn đề và không cần viết thêm về mặt nào mạnh hơn hay đưa ra ý kiến cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết dạng bài này sẽ có những câu kết thúc trong đề bài như sau:

Discuss the advantages and disadvantages
(Thảo luận về thuận lợi và khó khăn)
What are the advantages and disadvantages…?
(Những lợi thế và bất lợi của…là gì?)
 • Loại 2: Yêu cầu đánh giá ưu thế của 2 mặt vấn đề

Với dạng bài Advantages and Disadvantages này thì ngoài việc phân tích các mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề thì người viết còn cần làm rõ mặt nào chiếm ưu thế hơn so với mặt nào từ phần mở bài cho đến kết bài.

Dấu hiệu nhận viết dạng bài này:

Do you think the advantages outweigh the disadvantages?
(Bạn có nghĩ rằng những lợi thế lớn hơn so với những bất lợi?)
 • Loại 3: Yêu cầu đưa ra các quan điểm cá nhân

Ở dạng bài thứ 3 thì ngoài việc đưa ra những ưu nhược điểm của vấn đề thì người viết còn cần dựa vào đó để nêu ra ý kiến cá nhân. Thân bài của bài viết dạng này sẽ bao gồm các đoạn thể hiện mặt tích cực, tiêu cực và đoạn thể hiện ý kiến.

Dấu hiệu nhận viết dạng bài này:

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion
(Thảo luận về những mặt thuận lợi và khó khăn và đưa ra ý kiến của bạn)

3. Tiêu chí cơ bản của dạng bài Advantages and Disadvantages 

Với dạng bài này cũng chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí chấm điểm thi IELTS Writing:

 • Task Response (Đáp ứng yêu cầu đề bài): Thí sinh cần trả lời đầy đủ và chính xác các câu hỏi được đề ra trong đề bài. Các luận điểm trong bài viết cần hợp lý, được phân tích rõ ràng và làm rõ quan điểm của bản thân. 
 • Coherence and Cohesion (Sự mạch lạc và gắn kết): Thí sinh cần đảm bảo các luận điểm, luận cứ được đưa ra trong bài viết phải được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng và logic nhất định. Mỗi đoạn văn ở phần thân bài chỉ nên cho một câu luận điểm và các ý còn lại sẽ bổ trợ cho luận điểm chính đó. Ngoài ra các câu trong đoạn cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau bằng việc từ nối.
 • Lexical Resource (Vốn từ vựng): Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng vốn từ vựng phong phú của thí sinh. Bạn có thể sử dụng các từ vựng, ngữ pháp ít phổ biến nhưng cần dùng đúng ngữ cảnh của câu. Ngoài ra việc linh hoạt sử dụng từ ngữ là điều cần thiết để đạt điểm trong tiêu chí này.
 • Grammatical Range and Accuracy (Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác): Tiêu chí này được đánh giá qua việc sử dụng đa dạng các cấu trúc câu bao gồm câu đơn, câu ghép, câu phức một cách thành thạo và chính xác, phù hợp với các yêu cầu của đề bài. Bài viết cần hạn chế tối đa những lỗi sai liên quan tới ngữ pháp và sử dụng các dấu câu để thể hiện sự thành thạo về ngữ pháp của mình.

Tham khảo: 4 tiêu chí chấm IELTS Writing cập nhật mới nhất

II. Cách viết dạng bài Advantages and Disadvantages Writing Task 2

1. Cấu trúc dạng bài Advantages and Disadvantages

Tương tự như với những dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2 bố cục của một bài viết Advantages and Disadvantages cũng sẽ gồm 3 phần chính: Introduction, Body và Conclusion.

Trong một bài viết dạng Advantages and Disadvantages sẽ có dàn bài tổng quát như sau:

STT

Bố cục

1

Mở bài (Introduction)

 • General Statement: thực hiện paraphrase lại đề bài
 • Thesis statement (luận đề): giới thiệu về những ưu và nhược điểm của vấn đề sẽ được triển khai trong thân bài, ngoài ra cần trình bày những yêu cầu khác mà đề bài yêu cầu

2

Body 1

 • Topic Sentence – Câu chủ đề: thực hiện paraphrase lại một mặt của thesis statement
 • Supporting ideas: phát triển ý

Body 2

 • Topic Sentence – Câu chủ đề: paraphrase mặt còn lại của thesis statement (+ trình bày lại so sánh)
 • Supporting ideas: phát triển ý

3

Conclusion

 • Restatement of the answer: diễn giải lại câu thesis statement
 • Recommendation: Đưa ra đề xuất (để trình bày lại ý kiến của bạn)

Tham khảo: Cách viết Opinion Essay trong Writing Task 2 ăn trọn điểm

2. Cách viết dạng bài Advantages and Disadvantages Writing Task 2

2.1. Cách viết Introduction

Ở phần mở bài thí sinh cần nếu ra được vấn đề và quan điểm ở đề bài bằng cách paraphrase đề bài và giới thiệu những ưu và nhược điểm của vấn đề sẽ được triển khai trong phần thân bài, ngoài ra cần trình bày những yêu cầu khác mà đề bài yêu cầu.

Một số cụm từ và cấu trúc câu bạn có thể tham khảo để viết Introduction:

Nowadays,…
It is increasingly clear that …..
There is an irrefutable fact that…..
It is also believed that …… has its/ their own advantages and disadvantages

 Xem ngay: Cách viết mở bài trong Writing Task 2 nhanh gọn cho người mới

2.2. Cách viết phần Body

Mỗi đoạn trong phần thân bài sẽ lần lượt nói về ưu và nhược điểm của vấn đề được đưa ra trong đề bài. Những ưu/ nhược chứa luận điểm chiếm ưu thế hơn sẽ được sắp xếp ở thân bài thứ 2.

Phần thân của dạng bài Advantages and Disadvantages bài sẽ có bố cục 2 hoặc 3 đoạn tùy thuộc vào yêu cầu đề bài. Với những bài yêu cầu đưa ra ý kiến cá nhân sẽ có thêm 1 đoạn để nêu ý kiến cá nhân.

Bạn có thể tham khảo các mẫu câu dưới đây để phân tích về mặt tích cực và tiêu cực:

Ở đoạn Body 1: Bạn có thể phân tích về mặt tích cực của vấn đề với những mẫu câu sau:

It can be said that ….. has some noteworthy positive effects.

 • Mẫu câu nói về ưu điểm 1: The main/most important advantage/benefit of …. is that ….
 • Mẫu câu nói về ưu điểm 2:  One/Another/An additional advantage of …. would be …. 

Ở đoạn Body 2: Bạn có thể phân tích về mặt tiêu cực của vấn đề với những mẫu câu sau:

Despite these aforementioned benefits, several drawbacks do exist. OR However, …. is not completely benefit, there are several negative aspects that should be taken into consideration.

 • Mẫu câu nói về nhược điểm 1: The main/most/serious disadvantage of … is …
 • Mẫu câu nói về nhược điểm 2:  One/An additional disadvantage of …. would be ….

2.3. Cách viết Conclusion

Thực hiện tóm tắt lại ý các ý chính có trong phần thân bài và yêu cầu bài viết. Có thể đưa ra một đề xuất để trình bày ý kiến cá nhân nếu cần thiết.

Bạn có thể tham khảo một vài cấu trúc và mẫu câu mẫu như sau: 

 • In conclusion, it is worth considering that there are both advantages and disadvantages of …
 • The benefits are …. while the obstacles are ….

Xem thêm: Cách viết kết bài Writing Task 2 nhanh gọn đủ ý

III. Bài mẫu Essay Advantages and Disadvantages

Đề bài: Computers are being used more and more in education. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Bài mẫu: 

Bài mẫu cách viết dạng bài Advantages and Disadvantages

Trên đây là hướng dẫn cách viết dạng bài Advantages and Disadvantages Writing Task 2 chi tiết từng bước mà Hocielts24h đã tổng hợp. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn tự tin hơn khi gặp phải dạng bài này trong đề thi Writing Task 2. Chúc bạn thành công chinh phục band điểm IELTS Writing như ý.

5/5 - (1 bình chọn)
Thủy Ly
Thủy Ly
Mình là Ly, admin của Học IELTS 24h. Với kinh nghiệm tự học đạt band điểm IELTS 6.5 và vẫn đang trong quá trình ôn luyện để chinh phục band điểm cao hơn. Hy vọng những bài viết được chia sẻ bởi chính kinh nghiệm học của mình sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

Để lại câu trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây

Bài viết cùng chuyên mục

100+ từ vựng về cảm xúc trong tiếng Anh thông dụng

Trọn bộ từ vựng về cảm xúc thông dụng trong tiếng...

Chủ đề Emotions (Cảm xúc) là một trong những chủ đề có tần suất xuất hiện khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày và...
100+ từ vựng về Giáng sinh thông dụng và ý nghĩa

Bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Giáng sinh ý...

Giáng sinh là một dịp lễ quan trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để mọi người cùng quây quần...
100+ từ vựng tiếng Anh về nơi chốn thông dụng

Từ vựng tiếng Anh về nơi chốn, địa điểm phổ biến

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2 thí sinh có thể được yêu cầu nói về một nơi chốn, địa điểm nào đó. Vì...
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu ích

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu...

Tết Nguyên Đán là ngày lễ cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước phương Đông nói chung và...
100+ từ vựng IELTS chủ đề Animals thường dùng

Trọn bộ từ vựng IELTS chủ đề Animals trong bài thi

Animals được đánh giá là một chủ đề khó trong bài thi IELTS và có tần suất xuất hiện khá nhiều trong IELTS Writing...
100+ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

Trái cây, hoa quả cũng là một chủ đề khá phổ biến trong tiếng Anh và được ứng dụng phổ biến trong giao tiếp...

Lộ Trình học Toàn diện