Điều khoản sử dụng

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng đối với website này. Khi truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang, người dùng cần đồng ý với những Điều khoản này.

I. Quyền sở hữu

Hocielts24h và các bên khác là chủ sở hữu của thương hiệu, các biểu tượng và các nhãn mác được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các nhãn mác và thương hiệu hiển thị trên trang web nếu không được sự cho phép bằng văn bản của hocielts24h hoặc bên sở hữu chúng. Các tài liệu cung cấp trên hocielts24h.com được bảo vệ bản quyền. Không ai được phép sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử với mục đích thương mại hay vì mục đích công cộng nào mà không được hocielts24h.com chấp thuận bằng văn bản.

II. Không đảm bảo

Việc xây dựng nội dung trên trang web được nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng tối đa. Những thông tin, tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc liên kết được cung cấp cho khách hàng theo đúng nguyên trạng. Học Ielts 24h không đảm bảo về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác và tính hoàn thiện của tài liệu. Trong giới hạn được pháp luật cho phép hocielts24h.com từ bỏ trách nhiệm đối với những lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu.

III. Thư điện tử

Hocielts24h.com không đảm bảo các thử điện tử được gửi đến hocielts24h.com thông qua Internet được bảo đảm một cách an toàn. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng gặp phải nếu gửi thư điện tử cho hocielts24h.com hoặc hậu quả phát sinh khi sử dụng trang web này.

IV. Truyền thông qua Internet

Do tính chất của internet trong quá trình sử dụng các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu, truyền dữ liệu chậm trễ hay tín hiệu không đúng. Hocielts24h.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm với các lỗi chức năng và thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Hocielts24h.com.

V. Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm chúng tôi sẽ có quyền điều chỉnh các Điều khoản sử dụng này bằng cách thông báo trên website Hocielts24h.com