IELTS Speaking3 bước phát âm /z/ chuẩn, phân biệt âm /s/ và âm...

3 bước phát âm /z/ chuẩn, phân biệt âm /s/ và âm /z/

Phát âm chuẩn là nền tảng để học tiếng Anh tốt hơn. Không ít bạn mới học tiếng Anh thường gặp bối rối trong cách phát âm z trong tiếng Anh. Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn tương tự thì đừng bỏ qua bài viết này nha. Dưới đây Hocielts24h sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm z trong tiếng Anh chuẩn nhất cũng như cách phân biệt phát âm z và âm s trong tiếng Anh đơn giản. Cùng tham khảo ngay nhé!

I. Cách phát âm z chuẩn trong tiếng Anh

Z là chữ cái có tần suất xuất hiện khá ít trong các từ vựng tiếng Anh và có cách phát âm khá đơn giản. Chữ Z thường sẽ được phát âm là /z/ và chỉ trong một số ít trường hợp ngoại lệ đối với từ vay mượn từ tiếng nước khác. Ví dụ từ Pizza trong tiếng Italy, được phát âm là /ˈpiːtsə/.

Tuy nhiên các trường hợp ngoại lệ với chữ Z trong tiếng Anh là khá ít và chúng cũng dần được đồng hóa với tiếng bản địa, nên rất nhiều người phát âm là /’pi:zə/ mà vẫn được hiểu đúng.

Để phát âm Z chuẩn xác nhất, bạn cần thực hiện theo những bước đơn giản sau đây: 

Cách phát âm z chuẩn trong tiếng Anh

 • Bước 1: Đặt hai hàm răng chạm vào nhau, đưa đầu lưỡi lên phía trên gần chạm vào phần đỉnh của phần lợi trên cùng. 
 • Bước 2: Kéo phần môi đều về 2 bên như thể bạn đang mỉm cười. 
 • Bước 3: Kéo căng môi đồng thời rung nhẹ dây thanh quản lên và thực hiện phát âm z nhẹ nhàng

Âm z là một âm hữu thanh vì vậy khi phát âm âm này cổ họng sẽ rung nhẹ lên. Khi thực hiện cách phát âm z theo 3 bước phía trên, bạn hãy thử đặt tay lên phần cổ họng để kiểm tra, nếu cổ họng bạn có sự rung nhẹ thì bạn đã đọc đúng âm z. 

Thực hiện phát âm với một số ví dụ sau nhé:

Ví dụ về cách phát âm chữ z

Từ vựng Cách phát âm Dịch nghĩa
buzz (n)  /bʌz/  tiếng vove
lazy (adj) /ˈleɪzi/ lười biếng
prize (n) /praɪz/ giải thưởng
zany (n) /ˈzeɪni/  người đần, người khờ dại

III. Các trường hợp được phát âm /z/ trong tiếng Anh

1. Từ có chữ chữ “z” được phát âm /z/ 

Trường hợp phát âm /z/ đầu tiên đó là chúng ta sẽ phát âm z khi trong từ có chứa chữ z.

Từ vựng Cách phát âm Dịch nghĩa
zoo /zuː/ sở thú
zany  /ˈzeɪni/ người khờ dại
zero  /ˈzɪrəʊ/ con số 0 
Zigzag  /ˈzɪɡ.zæɡ/ ngoằn ngoèo
Zebra  /ˈzeb.rə/ Ngựa vằn
Zodiac  /ˈzəʊ.di.æk/ Cung hoàng đạo
Zipper  /ˈzɪp.ər/ Dây kéo

2. Khi “S” đứng giữa hai nguyên âm được phát âm /z/ 

Khi chữ S đứng giữa hai nguyên âm được phát âm cũng sẽ được phát âm z. Tuy nhiên chúng ta có trường hợp ngoại lệ nguyên âm + S + u/ia/io sẽ không được phát âm là “z”.

Ví dụ: 

Từ vựng Cách phát âm Dịch nghĩa
music  /ˈmjuːzɪk/ âm nhạc
rose  /rəʊz/ hoa hồng
nose  /nəʊz/ cái mũi
houses  /ˈhaʊzɪz/ ngôi nhà
rise  /raɪz/ gia tăng
season /ˈsiːzən/ mùa 
result  /rɪˈzʌlt/ kết quả

3. Khi “S” đứng sau nguyên âm được phát âm /z/ 

Khi chữ “S” đứng sau nguyên âm (ngoại trừ âm u) hoặc đứng sau các phụ âm (ngoại trừ f, k, p, t, th, ge, ch, x, s, ce, z và sh) thì sẽ được phát âm là /z/.

Ví dụ:

Từ vựng Cách phát âm Dịch nghĩa
eggs  /ɛgz/ trứng 
comes  /kʌmz/ đến
pens /pɛnz/ những cây bút
doors /dɔːz/ cánh cửa
windows  /’wɪndəʊz/ cửa sổ
pencils /ˈpenslz/ cây bút chì
his  /hɪz/ của anh ấy

4. Chữ “x” được phát âm là z trong một số trường hợp

Một số từ vựng tiếng Anh có chứa chữ x sẽ có cách phát âm là z. Cụ thể:

Từ vựng Cách phát âm Dịch nghĩa
xylophone  /ˈzaɪləfəʊn/ mộc cầm 
xylem  /ˈzaɪləm/ gỗ xylem
xenophobia /ˌzenəˈfəʊbiə/ tính bài ngoại

IV. Phân biệt cách phát âm z và s đơn giản

Khá nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn cách phát âm z và cách phát âm s trong tiếng Anh vì đây là một cặp âm rất phổ biến. Vậy làm sao để phân biệt giữa 2 âm này, cùng Học IELTS 24h tìm hiểu nhé!

Phân biệt cách phát âm z và s đơn giản
Phân biệt cách phát âm z và s đơn giản

1. Cách phát âm

 • /s/: là một phụ âm vô thanh. Khi phát âm bạn cần đặt mặt lưỡi sao cho chạm nhẹ vào răng cửa hàm trên, tiếp đó đẩy luồng khí đi ra ngoài qua khe giữa mặt lưỡi và răng cửa trên. Chú ý không làm rung dây thanh khi phát âm âm s.
 • /z/: là một phụ âm hữu thanh. Khẩu hình khi phát âm âm /z/ tương tự với âm /s/, nhưng tiếng luồng khí thoát ra không mạnh bằng âm /s/, và kho phát âm có rung dây thanh trong cổ họng.

2. Cách nhận biết

a. “S” được phát âm là /s/ khi:

 • S đứng ở cuối một từ, và đi sau nó là các âm gió /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /ʧ/
 • S đứng ở bên trong một từ và không ở giữa 2 nguyên âm.
 • S đứng đầu một từ.
 • Chữ cái “c” cũng được phát âm là /s/ khi đứng trước e, i hoặc y.

b. “S” được phát âm là /z/ khi:

 • S đứng ở bên trong một chữ và đứng giữa 2 nguyên âm ngoại trừ u, ia, io.
 • S đứng ở cuối từ một âm tiết và đi sau nó một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau nó là một phụ âm không phải f, k, p, t và gh. Lưu ý trường hợp “x” được phát âm là /z/.

c. Các kí tự thường được phát âm là /s/

Các từ có chứa các kí tự dưới đây sẽ thường có cách phát âm là /s/, cụ thể:

 • S:    sad /sæd/ , see / si:/,  show /∫ou/,  bis /bis/
 • SS:  class /klɑ:s/, grass /grɑ:s/, glass /glɑ:s/
 • C:    place /pleis/, race /reis/,  space /’speis/
 • SC:  science /’saiəns/, scabious /’skeibiəs/, scream /skri:m/
 • X:    có thể được đánh vần là /s/ (mix /miks/)

d. Các ký tự thường được phát âm là /z/

Các từ có chứa các kí tự dưới đây sẽ thường có cách phát âm là /z/, cụ thể:

 • Z:   zero /’ziərou/, zambo /’zæmbou/, zany /ˈzeɪni/, zeal /zi:l/
 • S:   rose /rouz/, gloves /glʌv/, nose /nouz/
 • ZZ:  buzz /bʌz/, frizzle /’frizl/
 • SS:  scissors /’sizəz/
 • X:    có thể được đánh vần là /gz/ (exact /ig’zækt/)

Tham khảo:

V.  Luyện tập cách phát âm z trong tiếng Anh

Để nắm chắc cách phát âm z trong tiếng Anh hãy cùng luyện tập với một số bài tập dưới đây từ Hocielts24h nhé!

Bài tập 1: Luyện tập cách phát âm z trong các câu sau:

1. I see a zebra in the zoo

/aɪ/ /siː/ /ə/ /ˈzeb.rə//ɪn/ /ðə/ /zuː/

(Tôi thấy một con ngựa vằn trong sở thú)

2. His favorite music is Jazz

/hɪz//ˈfeɪvərɪt/ /ˈmjuːzɪk/ /ɪz/ /ʤæz/

(Thể loại âm nhạc yêu thích của cô ấy là Jazz’)

3. She always look on the bright side

/ʃiː/ /ˈɔːlweɪz/ /lʊk/ /ɒn/ /ðə/ /braɪt/ /saɪd/

(Cô ấy luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực.)

4. What time does the zoo open?

/wʌt/ /taɪm/ /dʌz/ /ðə/ /zu:/ /ˈəʊ.pən/

(Mấy giờ sở thú mở cửa?)

Bài tập 2: Chọn từ có cách phát âm z khác với những từ còn lại

1:

 1. stops     
 2. coughs         
 3. sings      
 4. sleeps

2:

 1. plays   
 2. shuts           
 3. steps           
 4. walks

3: 

 1. camels         
 2. deserts         
 3. books       
 4. dips

4:

 1. places 
 2. faces     
 3. hates       
 4. houses     

5: 

 1. days
 2. years
 3. nights
 4. weekends

Đáp án

1- C, 2-D, 3- A, 4-d, 5- C

Trên đây là tổng hợp kiến thức về cách phát âm z trong tiếng Anh mà bạn cần nắm vững. Hy vọng thông qua bài viết có thể giúp bạn nắm được cách phát âm z cũng như phân biệt được cách phát âm z và âm s trong tiếng Anh. Chúc bạn học tập hiệu quả là luyện phát âm thành thạo như người bản ngữ.

5/5 - (1 bình chọn)
Thủy Ly
Thủy Ly
Mình là Ly, admin của Học IELTS 24h. Với kinh nghiệm tự học đạt band điểm IELTS 6.5 và vẫn đang trong quá trình ôn luyện để chinh phục band điểm cao hơn. Hy vọng những bài viết được chia sẻ bởi chính kinh nghiệm học của mình sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

Để lại câu trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây

Bài viết cùng chuyên mục

100+ từ vựng về cảm xúc trong tiếng Anh thông dụng

Trọn bộ từ vựng về cảm xúc thông dụng trong tiếng...

Chủ đề Emotions (Cảm xúc) là một trong những chủ đề có tần suất xuất hiện khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày và...
100+ từ vựng về Giáng sinh thông dụng và ý nghĩa

Bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Giáng sinh ý...

Giáng sinh là một dịp lễ quan trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để mọi người cùng quây quần...
100+ từ vựng tiếng Anh về nơi chốn thông dụng

Từ vựng tiếng Anh về nơi chốn, địa điểm phổ biến

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2 thí sinh có thể được yêu cầu nói về một nơi chốn, địa điểm nào đó. Vì...
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu ích

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu...

Tết Nguyên Đán là ngày lễ cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước phương Đông nói chung và...
100+ từ vựng IELTS chủ đề Animals thường dùng

Trọn bộ từ vựng IELTS chủ đề Animals trong bài thi

Animals được đánh giá là một chủ đề khó trong bài thi IELTS và có tần suất xuất hiện khá nhiều trong IELTS Writing...
100+ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

Trái cây, hoa quả cũng là một chủ đề khá phổ biến trong tiếng Anh và được ứng dụng phổ biến trong giao tiếp...

Lộ Trình học Toàn diện