IELTS WritingCách làm dạng bài Table trong Writing Task 1 chi tiết

Cách làm dạng bài Table trong Writing Task 1 chi tiết

Dạng bài Table là một trong những dạng bài phổ biến và thường gặp trong Writing Task 1. Với dạng bài này thường khá nhiều dữ liệu khiến thí sinh gặp khó khăn trong việc lựa chọn dữ liệu và xu hướng để đưa vào bài. Với bài viết này Hocielts24h sẽ đưa ra hướng dẫn cách viết Writing Task 1 Table chi tiết nhất kèm ví dụ minh họa bạn có thể hiểu rõ hơn. Giờ thì cùng Hocielts24h đi chinh phục dạng bài Table trong Writing Task 1 thôi nào.

I. Tổng quan về dạng bài Table trong IELTS Writing task 1

1. Table trong Writing Task 1 là gì?

Table hay còn gọi là bảng biểu là một trong các dạng biểu đồ trong Writing Task 1. Dạng bài này gồm một hay nhiều bảng thể hiện số liệu biểu thị chung cho một chủ đề nhưng có thể khác nhau về địa điểm, thời gian. Đề bài thường yêu cầu thí sinh tóm tắc các thông tin chính trong bài viết bằng cách lựa chọn và báo các các đặc điểm đặc trưng, so sánh các số liệu trong bảng với nhau. 

Dạng Table có thể coi là một dạng khác của cách viết Bar chart vì cả hai dạng biểu đồ này đều thể hiện sự so sánh các dữ liệu với nhau, và khi viết 2 dạng bài này cũng có sự giống nhau trong cấu trúc so sánh và cách diễn tả số liệu.

2. Các dạng bảng số liệu trong Writing Task 1

Thông thường trong đề thi IELTS sẽ có 2 loại bảng số liệu phổ biến và cách viết Writing Task 1 dạng bảng ở cả 2 loại này sẽ không quá khác biệt:

 • Bảng số liệu không có yếu tố thời gian: Đối với loại bảng số liệu này, thí sinh không cần chỉ ra xu hướng thay đổi của số liệu. Tất cả số liệu trong bảng là số liệu tĩnh, vì vậy thí sinh cần so sánh các số liệu với nhau bằng cách lựa chọn những đặc điểm nổi bật và mô tả như số liệu cao nhất, số liệu thấp nhất.
 • Bảng số liệu thay đổi theo thời gian: Bản chất dạng bài này khá giống với dạng biểu đồ đường và cột, thí sinh cần sử dụng các động từ, danh từ thể hiện xu hướng thay đổi như increase, decrease, rise, fall,…để chỉ ra xu hướng thay đổi của số liệu trong thời gian nghiên cứu

II. Cấu trúc bài viết Writing Task 1 Table

Cấu trúc chung cho bài IELTS Writing Task 1 dạng biểu đồ bao gồm 4 phần: Introduction, Overview, Body 1, Body 2

1. Introduction (Mở bài)

Với phần mở bài việc giới thiệu lại đây là dạng bài graph hay diagram là rất quan trọng dù đã biết đây là dạng bài Table. Ngoài ra thí sinh cần giới thiệu bảng biểu được cho là nghiên cứu, thống kê về vấn đề gì bằng cách paraphrase lại đề bài. Nhiệm vụ của phần mở bài cần trình bày được các nội dung sau:

 • What ( Các số liệu được cho trong bảng thể hiện nội dung gì?)
 • Where ( Các số liệu trong bảng được lấy từ đâu?)
 • When ( Các số liệu trong bảng được đưa ra ở thời điểm nào?)

Để đơn giản hơn thí sinh có thể nhìn vào bảng biểu được cho trước trong đề bài để nắm được cụ thể bảng biểu đang nói về đối tượng, thời gian nào. Sau đó hãy thể hiện cho giám khảo thấy được về kỹ năng viết của mình. Hãy cố gắng paraphrase lại các từ của đề bài theo ý của bạn để có phần mở bài hay nhất.

2. Overview (Tổng quan)

Sau khi đã cung cấp cho người đọc về nội dung chính trong bảng rồi thì tiếp theo thí sinh cần đưa ra cái nhìn tổng quan để người đọc có thể hình dung ra các nội dung chính có trong bảng. Đây là phần quan trọng nhất, mang tính tổng quan của cả bài viết.

Để viết được phần này thí sinh cần xác định xác thông tin nổi bật, tùy từng loại dữ liệu hay dạng bảng trong đề bài sẽ có những thông tin nổi bật khác nhau. Bạn nên viết 2-3 câu ở phần Overview và lưu ý không được đưa số liệu cụ thể vào phần tổng quan. Ở phần dưới bài viết Học IELTS 24h sẽ phân tích kỹ hơn về cách viết phần tổng quan này.

3. Thân bài (2 đoạn)

Phần tiếp theo trong một bài viết Writing Task 1 Table chính là phần thân bài. Với phần thân bài thí sinh cần nêu ra được các xu hướng và sự khác nhau kèm số liệu cụ thể có trong bảng vào bài viết của mình. Đây sẽ là phần giúp cho người đọc có thể hình dung chính xác nội dung của bảng số liệu.

Thông thường trong một Table thường sẽ có rất nhiều số liệu vì vậy rất khó để đưa hết các thông tin này vào bài viết. Vì vậy bạn cần chọn lọc và nhóm được các loại thông tin phù hợp để viết 2 đoạn thân bài hiệu quả.

 • Body 1: Miêu tả các đặc điểm nổi bật trong bảng số liệu (3-4 câu)
 • Body 2:  Miêu tả các đặc điểm nổi bật trong bảng số liệu (3-4 câu)

Lưu ý các số liệu được đưa ra trong phần body không bao giờ mô tả riêng rẽ, hãy luôn đưa ra sự so sánh càng nhiều càng tốt.

III. Cách viết Writing Task 1 dạng Table chi tiết

Như Hocielts24h đã phân tích ở trên, trong dạng bài Table có 2 loại bảng số liệu thường gặp là dữ liệu tĩnh và dữ liệu thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên cách viết của 2 dạng biểu này gần giống nhau về cấu trúc, từ vựng và ngữ pháp. Vì vậy Hocielts24h sẽ đưa ra hướng dẫn chung cho cách viết Writing Task 1 Table kèm phân tích ví dụ cụ thể. Với hướng dẫn này bạn có thể áp dụng để viết cho cả 2 loại loại bảng số liệu. 

Đề bài Writing Task 1 Table
Đề bài Writing Task 1 Tabl

1. Cách viết Writing Task 1 Table phần mở bài

Với phần Opening thường chỉ có 1 câu paraphrase lại đề bài theo cách diễn đạt của người viết. Trước hết thí sinh cần phân tích các đối tượng thời gian, địa điểm mà bảng số liệu đề cập đến. Sau đó hãy liệt kê ra một vài từ đồng nghĩa với các từ có trong đề bài để sử dụng những từ vựng này sao cho không có sự thay đổi về ý nghĩa trong đề bài. 

Bạn nên lưu ý không chép nguyên câu của đề bài vào vì như vậy chắc chắn sẽ không được tính điểm. Thông thường để viết mở bài có 2 cách như sau:

 • Sử dụng từ đồng nghĩa

Đây là cách paraphrase trong IELTS khá phổ biến. Ví dụ về cách viết Opening bằng cách này:

Tuy nhiên cách paraphrase sẽ chỉ phù hợp với những bạn có vốn từ vựng chắc chắn, thành thạo trong việc sử dụng từ vựng và áp dụng đúng ngữ cảnh. Nếu không chắc chắn về vốn từ vựng thì bạn có thể paraphrase bằng cách dưới đây.

 • Thay đổi cấu trúc câu

Với cách này bạn sử dụng các cấu trúc câu khác nhau trong ngữ pháp tiếng Anh và kết thơm thêm một số từ để thay đổi lại đề bài. Một số cấu trúc hay được áp dụng vào việc paraphrase lại đề bài như:

 • Chuyển từ chủ động sang bị động (và ngược lại) 
 • Thay đổi chủ ngữ 
 • Sử dụng cấu trúc chủ ngữ giả
 • Thay đổi động từ

Phân tích cụ thể với ví dụ trên

 • Đối tượng: tỷ lệ phần trăm người sử dụng các tính năng khác nhau của điện thoại (Percentages of mobile phone owners using different phone features)
 • Thời gian: 2006, 2008, 2010 (đây là dạng bài
 • Địa điểm: Trong đề bài này không đề cập tới địa điểm nên câu trả lời của bạn cũng không cần đề cập tới địa điểm.

Từ những thông tin này bạn sẽ viết lại được mở bài cho đề bài trên như sau:

Cách viết Writing Task 1 Table phần mở bài

Tham khảo: Cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 1

2. Cách viết Writing Task 1 Table phần Overview

Overview trong Writing Task 1 rất quan trọng, nếu thiếu đi Overview thì phần Body bạn viết tốt đến mấy cũng khó qua được band điểm 5.0. Vậy cách viết Overview Writing Task 1 dạng Table như nào để đủ ý?

Overview là phần tóm tắt khái quát những đặc điểm nổi bật của bảng số liệu. Trong phần này bạn cần nên ra được những số liệu nổi bật, so sánh và nhóm dữ liệu thành 2 nhóm điển hình.

Áp dụng vào viết Overview cho đề bài trên:

 • Xu hướng tổng quan: Tất cả các tính năng sử dụng của điện thoại đều có sự gia tăng trong tỷ lệ người dùng, trong đó tăng mạnh nhất là ở chức năng tìm kiếm thông tin trên Internet.
 • Số liệu cao nhất/thấp nhất: Trong 3 năm được đề cập trong bảng thì gần như tất cả người dùng đều sử dụng điện thoại để gọi điện.

Từ những phân tích này ta sẽ viết được đoạn Overview cho đề bài như sau:

Cách viết Writing Task 1 Table phần Overview

3. Cách viết Writing Task 1 Table phần Body

Phần thân bài của dạng bài Writing Task 1 Table được chia thành 2 đoạn là Body 1 & Body 2 tương ứng với các nhóm đối tượng mang tính chất gần giống nhau. Ở mỗi đoạn body sẽ viết 3-4 câu và nêu dữ liệu có trong bảng số liệu, thí sinh không đưa ý kiến cá nhân vào trong bài viết để giải thích và đánh giá. Để viết tốt phần Body bạn cần đưa ra đánh giá tổng quan và nhóm các dữ liệu lại với nhau để viết bài.

Một số cấu trúc câu bạn dùng để miêu tả số liệu trong phần thân bài:

 • The number of + S, The figure for + S + V… : Số liệu của … , Con số cho …  
 • During the same period (Trong cùng giai đoạn đó), Throughout the period examined/studied (Trong suốt giai đoạn nghiên cứu).
 • Compare to (the other …) : So sánh với các đối tượng khác của …
 • Out of the … examined/studied : Vượt ra khỏi các đối tượng nghiên cứu.
 • By contrast, … (Ngược lại), Instead, … (Thay vì), While,… (Trong khi), Meanwhile (Trong khi), However,… (Tuy nhiên),…
 •  S + V (show / witness / record / present / experience….) + (a/an) + Tính từ + N + Time (from … to/ between … to/ in /…)

Áp dụng vào viết phần thân bài cho đề bài trên:

Với đề bài trên bạn cần phối hợp 2 loại thông tin là miêu tả xu hướng và so sánh. Thông thường với dạng bài Writing Task 1 Table thay đổi theo thời gian này thì độan 1 có thể nhóm các thông tin tăng và đoạn 2 nhóm các thông tin giảm. Nhưng trong đề bài này tất cả các chức năng đều tăng lên. Vì vậy bạn có thể nhóm các thông tin theo thời gian. Cụ thể:

 • Body 1: Các chức năng được sử dụng nhiều nhất bao gồm make calls (100%), text messaging (73%) và taking photos (66%). Ngược lại người dùng play games hoặc music thấp hơn ở mức dưới 20% và internet searches và recording video là chưa có dữ liệu.
 • Body 2: Trong những năm tiếp theo dữ liệu ở các chức năng phổ biến không có sự biến động nhiều. Tuy nhiên có sự tăng mạnh số liệu cho chức năng Search the Internet ở năm 2008 là 41% và lên tới 73% ở năm 2010. Thương tự chứng năng record video cũng tăng lên 9% ở năm 2008 và 35% ở năm 2010.

Từ những phân tích như trên ta sẽ viết được 2 đoạn Body như sau:

Body 1:

Cách viết Writing Task 1 Table phần Body 1

Body 2: 

Cách viết Writing Task 1 Table phần Body 2

Tổng kết lại ta sẽ có một bài viết Writing Task 1 Table hoàn chỉnh như sau: 

Cách viết Writing Task 1 Table hoàn chỉnh
Bài Writing Task 1 Table hoàn chỉnh

Trên đây là hướng dẫn cách viết Writing Task 1 Table chi tiết mà Hocielts24h đã tìm hiểu và tổng hợp lại. Hy vọng qua bài viết các bạn có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc một bài viết IELTS Writing Task 1 Table và cách để viết một bài viết hoàn chỉnh. Hãy luyện tập thường xuyên Hocielts24h tĩn rằng sẽ giúp kỹ năng Writing của bạn sẽ cải thiện hiệu quả.

5/5 - (1 bình chọn)
Thủy Ly
Thủy Ly
Mình là Ly, admin của Học IELTS 24h. Với kinh nghiệm tự học đạt band điểm IELTS 6.5 và vẫn đang trong quá trình ôn luyện để chinh phục band điểm cao hơn. Hy vọng những bài viết được chia sẻ bởi chính kinh nghiệm học của mình sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

Để lại câu trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây

Bài viết cùng chuyên mục

Topic: Describe a place you would like to visit - IELTS Speaking

Topic: Describe a place you would like to visit – IELTS...

Describe a place you would like to visit là một câu hỏi khá hay thuộc topic Describe a place mà bạn có thể bắt...
Describe a place in a village you visited - IELTS Speaking 2,3

Bài mẫu: Describe a place you visited on vacation – IELTS...

Describe a place you visited on vacation là một câu hỏi thuộc topic Describe a place mà có thể bạn sẽ bắt gặp trong...
Bài mẫu: Describe a place in a village you visited - IELTS Speaking

Bài mẫu: Describe a place in a village you visited –...

Describe a place in a village you visited là một đề bài thuộc chủ đề Describe a place xuất hiện trong phần thi IELTS...
Bài mẫu: Describe a crowded place you have been to - IELTS Speaking

Bài mẫu: Describe a crowded place you have been to –...

Describe a crowded place you have been to là một câu hỏi quen thuộc trong topic describe a place mà bạn có thể bắt...
Bài mẫu: Describe a person you are very close to -IELTS Speaking

Bài mẫu: Describe a person you are very close to –...

Describe a person you are very close to cũng là một đề bài khá hay thuộc topic Describe a person trong phần thi IELTS...
Đề bài, bài mẫu: Describe a polite person you know -IELTS Speaking

Đề bài, bài mẫu: Describe a polite person you know -IELTS...

Describe a polite person you know là một đề bài trong phần thi IELTS Speaking Part 2 thuộc topic Describe a person. Dạng bài...

Lộ Trình học Toàn diện