IELTS WritingCách viết Topic Sentence - Câu chủ đề trong Writing Task 2

Cách viết Topic Sentence – Câu chủ đề trong Writing Task 2

Topic Sentence – câu chủ đề đóng vai trò quan trọng giúp người đọc nắm được thông tin tổng quan của một đoạn văn trong phần thi Writing. Câu chủ đề cần đáp ứng được 2 thông điệp đó là chủ đề của bài viết và ý chủ đạo của đoạn văn. Với bài viết này Hocielts24h sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm Topic Sentence là gì cũng như cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2 giúp chinh phục band điểm cao. Cùng tìm hiểu tất tần tật các kiến thức liên quan tới Topic Sentence với bài viết này nhé!

I. Topic Sentence là gì?

1. Khái niệm

Topic sentence – câu chủ đề là câu đầu tiên trong một đoạn văn hoặc là đoạn văn mở đầu cho một chủ đề hoặc chủ đề chính trong một bài viết. Topic sentence cung cấp cho người đọc các thông tin tổng quan và có thể hoàn toàn định hướng nội dung của toàn đoạn văn. Một câu chủ đề ở dạng hoàn thiện cần truyền tải được 2 thông điệp: 

 • Chủ đề/ đối tượng của bài viết là gì
 • Ý chủ đạo của đoạn văn là gì?

Khi viết câu chủ đề thí sinh cần đảm bảo được các tiêu chí: Ngắn gọn – Tổng quát ý – Rõ ràng. Thí sinh cần phân biệt được sự khác nhau giữa Topic sentence và cách viết Thesis statement trong Writing IELTS Task 2

2. Tầm quan trọng của Topic Sentence

Sau khi đã nắm được về khái niệm topic sentence là gì thì chắc hẳn bạn cũng phần nào nắm được tầm quan trọng của câu chủ đề trong bài viết. Dưới đây là những vai trò của Topic Sentence trong bài Writing:

 • Dạng câu hỏi: Sử dụng câu hỏi để viết câu mở đầu và trả lời câu hỏi đó trong đoạn văn để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ đề. Ví dụ: “Is technology a blessing or a curse for football tournaments??”

Lưu ý trong cách viết Topic sentence: Cấu trúc của topic sentence cần phù hợp với chủ đề và quan điểm của bài viết, tránh viết Topic sentence không liên quan hoặc không có ý nghĩa.

2. Mẫu câu thường dùng trong cách viết Topic sentence

Dưới đây là một số mẫu câu mà bạn có thể sử dụng để triển khai câu topic sentence khi luyện thi IELTS. Những cấu trúc này dễ dàng áp dụng với nhiều dạng bài khác nhau cụ thể:

 • There are several benefits of X
 • The first advantage is (that SV) / Another benefit is (that SV)
 • Firstly, a merit of X could be + Nphrase / Secondly, another plus point is probably + Nphrase

III. Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Đề bài: Some universities now offer their courses on the Internet as an alternative to classes delivered on campus. Is this a positive or negative development?

  Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Với mẫu đề bài trên ta có một số cách viết Topic sentence như sau, cùng tham khảo mẫu câu và phân tích nhé:

  • Mẫu Topic Sentence 1: Although there are some drawbacks of Internet-based learning, I would argue that there are far more benefits. (Mặc dù có một số hạn chế của việc học tập dựa trên Internet, tôi cho rằng có nhiều lợi ích hơn.) → Chủ đề ở đây là việc học tập dựa trên Internet còn nội dung là việc này sẽ đem đến nhiều lợi ích hơn là bất lợi. Vậy sau khi đọc câu chủ đề này người đọc sẽ hiểu được chủ đề bài viết sẽ xoay quanh việc học tập trên Internet và những câu sau sẽ nêu ra những lợi ích và bất lợi của việc làm này.
  • Mẫu Topic Sentence 2: The main drawback of the trend towards online university courses is that there is less direct interaction. → Đây cũng là một câu chủ đề nhưng ở mức độ hẹp hơn. Câu này đề cập tới việc bất lợi nhỏ của việc học những khóa học trên Internet đó là ít có sự tương tác trực tiếp. Câu này có nhiệm vụ bóc tách những điểm hạn chế nhỏ được nhắc đến ở câu trước.
  • Mẫu Topic Sentence 3: Despite the negatives mentioned above, I believe that online university courses are a positive development for various reasons. (Bất chấp những tiêu cực đã đề cập ở trên, tôi tin rằng các khóa học đại học trực tuyến là một sự phát triển tích cực vì nhiều lý do.) → Câu này trái ngược với câu trên với mục tiêu khẳng định việc tham gia các khóa học trên Internet đem đến nhiều sự phát triển tích cực hơn.

  IV. Những lỗi sai khi viết topic sentence thường gặp

  Topic Sentence không phải là một phần khó viết, tuy nhiên vẫn có một số lỗi sai khi viết câu chủ đề mà nhiều thí sinh thường mắc phải. Dưới đây Hocielts24h đã tổng hợp những lỗi sai thường gặp trong cách viết Topic sentence mà bạn cần lưu ý để tránh mắc phải:

  • Câu chủ đề quá rộng hoặc quá chung chung: Topic sentence cần đảm bảo cụ thể và chính xác, tránh viết câu chủ đề quá lan man hoặc quá chung tạo sự nhầm lẫn cho độc giả.
  • Câu chủ đề không liên quan đến nội dung: Topic sentence cần có sự liên quan đến nội dung của bài viết, trong cách viết topic sentence cần tránh câu chủ đề không liên quan hoặc không có ý nghĩa.
  • Câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn: Topic sentence của bài viết Writing cần đảm bảo ngắn gọn và rõ ràng, tránh việc viết câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn khiến độc giả khó hiểu.
  • Câu chủ đề không đồng nhất với nội dung: Topic sentence cần đồng nhất với nội dung trong bài viết, thí sinh cần tránh viết topic sentence không đồng nhất với nội dung, khiến độc giả không hiểu được ý chính trong bài viết.

  Trên đây là tất cả kiến thức liên quan đến khái niệm Topic Sentence là gì và cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2 giúp ăn trọn điểm. Hy vọng với những thông tin mà Học IELTS 24h cung cấp trong bài có thể giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình làm bài Writing của mình.

  • Dạng quan điểm: Trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề được đưa ra. Ví dụ: “Although technology has brought numerous benefits to delivery jobs, I believe it also has several drawbacks that need to be addressed.”
  • Dạng câu hỏi: Sử dụng câu hỏi để viết câu mở đầu và trả lời câu hỏi đó trong đoạn văn để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ đề. Ví dụ: “Is technology a blessing or a curse for football tournaments??”

  Lưu ý trong cách viết Topic sentence: Cấu trúc của topic sentence cần phù hợp với chủ đề và quan điểm của bài viết, tránh viết Topic sentence không liên quan hoặc không có ý nghĩa.

  2. Mẫu câu thường dùng trong cách viết Topic sentence

  Dưới đây là một số mẫu câu mà bạn có thể sử dụng để triển khai câu topic sentence khi luyện thi IELTS. Những cấu trúc này dễ dàng áp dụng với nhiều dạng bài khác nhau cụ thể:

  • There are several benefits of X
  • The first advantage is (that SV) / Another benefit is (that SV)
  • Firstly, a merit of X could be + Nphrase / Secondly, another plus point is probably + Nphrase

  III. Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Đề bài: Some universities now offer their courses on the Internet as an alternative to classes delivered on campus. Is this a positive or negative development?

  Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Với mẫu đề bài trên ta có một số cách viết Topic sentence như sau, cùng tham khảo mẫu câu và phân tích nhé:

  • Mẫu Topic Sentence 1: Although there are some drawbacks of Internet-based learning, I would argue that there are far more benefits. (Mặc dù có một số hạn chế của việc học tập dựa trên Internet, tôi cho rằng có nhiều lợi ích hơn.) → Chủ đề ở đây là việc học tập dựa trên Internet còn nội dung là việc này sẽ đem đến nhiều lợi ích hơn là bất lợi. Vậy sau khi đọc câu chủ đề này người đọc sẽ hiểu được chủ đề bài viết sẽ xoay quanh việc học tập trên Internet và những câu sau sẽ nêu ra những lợi ích và bất lợi của việc làm này.
  • Mẫu Topic Sentence 2: The main drawback of the trend towards online university courses is that there is less direct interaction. → Đây cũng là một câu chủ đề nhưng ở mức độ hẹp hơn. Câu này đề cập tới việc bất lợi nhỏ của việc học những khóa học trên Internet đó là ít có sự tương tác trực tiếp. Câu này có nhiệm vụ bóc tách những điểm hạn chế nhỏ được nhắc đến ở câu trước.
  • Mẫu Topic Sentence 3: Despite the negatives mentioned above, I believe that online university courses are a positive development for various reasons. (Bất chấp những tiêu cực đã đề cập ở trên, tôi tin rằng các khóa học đại học trực tuyến là một sự phát triển tích cực vì nhiều lý do.) → Câu này trái ngược với câu trên với mục tiêu khẳng định việc tham gia các khóa học trên Internet đem đến nhiều sự phát triển tích cực hơn.

  IV. Những lỗi sai khi viết topic sentence thường gặp

  Topic Sentence không phải là một phần khó viết, tuy nhiên vẫn có một số lỗi sai khi viết câu chủ đề mà nhiều thí sinh thường mắc phải. Dưới đây Hocielts24h đã tổng hợp những lỗi sai thường gặp trong cách viết Topic sentence mà bạn cần lưu ý để tránh mắc phải:

  • Câu chủ đề quá rộng hoặc quá chung chung: Topic sentence cần đảm bảo cụ thể và chính xác, tránh viết câu chủ đề quá lan man hoặc quá chung tạo sự nhầm lẫn cho độc giả.
  • Câu chủ đề không liên quan đến nội dung: Topic sentence cần có sự liên quan đến nội dung của bài viết, trong cách viết topic sentence cần tránh câu chủ đề không liên quan hoặc không có ý nghĩa.
  • Câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn: Topic sentence của bài viết Writing cần đảm bảo ngắn gọn và rõ ràng, tránh việc viết câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn khiến độc giả khó hiểu.
  • Câu chủ đề không đồng nhất với nội dung: Topic sentence cần đồng nhất với nội dung trong bài viết, thí sinh cần tránh viết topic sentence không đồng nhất với nội dung, khiến độc giả không hiểu được ý chính trong bài viết.

  Trên đây là tất cả kiến thức liên quan đến khái niệm Topic Sentence là gì và cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2 giúp ăn trọn điểm. Hy vọng với những thông tin mà Học IELTS 24h cung cấp trong bài có thể giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình làm bài Writing của mình.

  • Dạng giải nghĩa: Nêu ra ý tưởng hoặc chủ đề chung của bài viết. Ví dụ: “The widespread use of technology in delivery jobs has been a hotly debated topic in recent years.”
  • Dạng quan điểm: Trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề được đưa ra. Ví dụ: “Although technology has brought numerous benefits to delivery jobs, I believe it also has several drawbacks that need to be addressed.”
  • Dạng câu hỏi: Sử dụng câu hỏi để viết câu mở đầu và trả lời câu hỏi đó trong đoạn văn để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ đề. Ví dụ: “Is technology a blessing or a curse for football tournaments??”

  Lưu ý trong cách viết Topic sentence: Cấu trúc của topic sentence cần phù hợp với chủ đề và quan điểm của bài viết, tránh viết Topic sentence không liên quan hoặc không có ý nghĩa.

  2. Mẫu câu thường dùng trong cách viết Topic sentence

  Dưới đây là một số mẫu câu mà bạn có thể sử dụng để triển khai câu topic sentence khi luyện thi IELTS. Những cấu trúc này dễ dàng áp dụng với nhiều dạng bài khác nhau cụ thể:

  • There are several benefits of X
  • The first advantage is (that SV) / Another benefit is (that SV)
  • Firstly, a merit of X could be + Nphrase / Secondly, another plus point is probably + Nphrase

  III. Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Đề bài: Some universities now offer their courses on the Internet as an alternative to classes delivered on campus. Is this a positive or negative development?

  Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Với mẫu đề bài trên ta có một số cách viết Topic sentence như sau, cùng tham khảo mẫu câu và phân tích nhé:

  • Mẫu Topic Sentence 1: Although there are some drawbacks of Internet-based learning, I would argue that there are far more benefits. (Mặc dù có một số hạn chế của việc học tập dựa trên Internet, tôi cho rằng có nhiều lợi ích hơn.) → Chủ đề ở đây là việc học tập dựa trên Internet còn nội dung là việc này sẽ đem đến nhiều lợi ích hơn là bất lợi. Vậy sau khi đọc câu chủ đề này người đọc sẽ hiểu được chủ đề bài viết sẽ xoay quanh việc học tập trên Internet và những câu sau sẽ nêu ra những lợi ích và bất lợi của việc làm này.
  • Mẫu Topic Sentence 2: The main drawback of the trend towards online university courses is that there is less direct interaction. → Đây cũng là một câu chủ đề nhưng ở mức độ hẹp hơn. Câu này đề cập tới việc bất lợi nhỏ của việc học những khóa học trên Internet đó là ít có sự tương tác trực tiếp. Câu này có nhiệm vụ bóc tách những điểm hạn chế nhỏ được nhắc đến ở câu trước.
  • Mẫu Topic Sentence 3: Despite the negatives mentioned above, I believe that online university courses are a positive development for various reasons. (Bất chấp những tiêu cực đã đề cập ở trên, tôi tin rằng các khóa học đại học trực tuyến là một sự phát triển tích cực vì nhiều lý do.) → Câu này trái ngược với câu trên với mục tiêu khẳng định việc tham gia các khóa học trên Internet đem đến nhiều sự phát triển tích cực hơn.

  IV. Những lỗi sai khi viết topic sentence thường gặp

  Topic Sentence không phải là một phần khó viết, tuy nhiên vẫn có một số lỗi sai khi viết câu chủ đề mà nhiều thí sinh thường mắc phải. Dưới đây Hocielts24h đã tổng hợp những lỗi sai thường gặp trong cách viết Topic sentence mà bạn cần lưu ý để tránh mắc phải:

  • Câu chủ đề quá rộng hoặc quá chung chung: Topic sentence cần đảm bảo cụ thể và chính xác, tránh viết câu chủ đề quá lan man hoặc quá chung tạo sự nhầm lẫn cho độc giả.
  • Câu chủ đề không liên quan đến nội dung: Topic sentence cần có sự liên quan đến nội dung của bài viết, trong cách viết topic sentence cần tránh câu chủ đề không liên quan hoặc không có ý nghĩa.
  • Câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn: Topic sentence của bài viết Writing cần đảm bảo ngắn gọn và rõ ràng, tránh việc viết câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn khiến độc giả khó hiểu.
  • Câu chủ đề không đồng nhất với nội dung: Topic sentence cần đồng nhất với nội dung trong bài viết, thí sinh cần tránh viết topic sentence không đồng nhất với nội dung, khiến độc giả không hiểu được ý chính trong bài viết.

  Trên đây là tất cả kiến thức liên quan đến khái niệm Topic Sentence là gì và cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2 giúp ăn trọn điểm. Hy vọng với những thông tin mà Học IELTS 24h cung cấp trong bài có thể giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình làm bài Writing của mình.

  • Giới thiệu chủ đề: Câu chủ đề đưa ra giới thiệu chủ đề cho độc giả và cho người đọc biết nội dung bài viết sẽ về điều gì.
  • Xác định hướng dẫn: Topic sentence sẽ giúp người viết xác định hướng cho các câu tiếp theo trong đoạn văn.
  • Duy trì tính đồng nhất: Topic sentence giúp nội dung đoạn văn có sự liên kết một cách logic và cho phép người đọc dễ dàng tìm ra chủ đề chính của đoạn văn.
  • Tạo sự rõ ràng: Topic sentence thể hiện toàn bộ ý chính của bài viết và giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung bài viết.

  II. Các thành phần trong Topic sentence

  Khi viết phần thân bài trong IELTS Writing thì những câu nêu ý chính của bài viết được gọi là câu chủ đề. Nếu viết tốt câu chủ đề sẽ giúp giám khảo hiểu được thông tin tổng quan của bài viết và giúp bạn chinh phục band điểm cao. Ngược lại nếu phần Topic sentence viết không tốt có thể khiến bạn mất điểm đáng tiếc ở tiêu chí Task Response.

  Để đảm bảo cách viết Topic sentence hay và đúng trọng tâm trước hết bạn cần nắm được về thành phần của một câu chủ đề. Về cơ bản câu chủ đề trong IELTS Writing Task 2 sẽ có cấu trúc gồm 2 phần như sau:

  Thành phần của Topic sentence
  Các thành phần trong Topic sentence

  Topic sentence sẽ quyết định hướng đi cho những câu văn tiếp theo trong bài Writing. Còn nội dung chính trong câu chủ đề sẽ là thứ cụ thể chúng ta cần phát triển và làm rõ.

  II. Cách viết Topic sentence trong Writing Task 2 từng dạng bài

  1. Các tiêu chí để viết Topic sentence

  Để viết được Topic sentence trong bài Essay đầu tiên bạn học cần nắm rõ các tiêu chí để viết Topic sentence là gì. Dưới đây là một số tiêu chí khi viết Topic sentence cho một bài IELTS Writing Task 2 mà bạn cần nắm:

  • Làm rõ ý chính: Câu chủ đề cần phải diễn tả một ý chính hoặc một mục đích của đoạn văn.
  • Sự rõ ràng của câu chủ đề: Topic sentence nên được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu để giúp người đọc nắm được nội dung đoạn văn đang đề cập tới.
  • Độ ngắn gọn của câu chủ đề: Câu chủ đề nên được viết một cách ngắn gọn để lên ý chính của đoạn văn một cách trực quan và dễ hiểu nhất.
  • Vị trí đặt trong câu: Câu chủ đề thường sẽ nằm ở đầu đoạn văn để giúp người đọc dễ dàng nhận ra chủ đề chính của đoạn. Bạn cần lưu ý điều này khi viết Topic sentence cho Writing Task 2.
  • Tính liên kết với đoạn văn: Câu chủ đề cần liên kết tốt với các ý ở trong đoạn văn để giúp người đọc nắm được cấu trúc đoạn văn cũng như các ý có liên quan đến chủ đề chính trong đoạn.

  2. Các cấu trúc thường dùng để viết Topic sentence

  Dưới đây là một vài gợi ý về cách viết Topic sentence đúng trọng tâm và giúp đạt độ chính xác cao:

  • Dạng giải nghĩa: Nêu ra ý tưởng hoặc chủ đề chung của bài viết. Ví dụ: “The widespread use of technology in delivery jobs has been a hotly debated topic in recent years.”
  • Dạng quan điểm: Trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề được đưa ra. Ví dụ: “Although technology has brought numerous benefits to delivery jobs, I believe it also has several drawbacks that need to be addressed.”
  • Dạng câu hỏi: Sử dụng câu hỏi để viết câu mở đầu và trả lời câu hỏi đó trong đoạn văn để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ đề. Ví dụ: “Is technology a blessing or a curse for football tournaments??”

  Lưu ý trong cách viết Topic sentence: Cấu trúc của topic sentence cần phù hợp với chủ đề và quan điểm của bài viết, tránh viết Topic sentence không liên quan hoặc không có ý nghĩa.

  2. Mẫu câu thường dùng trong cách viết Topic sentence

  Dưới đây là một số mẫu câu mà bạn có thể sử dụng để triển khai câu topic sentence khi luyện thi IELTS. Những cấu trúc này dễ dàng áp dụng với nhiều dạng bài khác nhau cụ thể:

  • There are several benefits of X
  • The first advantage is (that SV) / Another benefit is (that SV)
  • Firstly, a merit of X could be + Nphrase / Secondly, another plus point is probably + Nphrase

  III. Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Đề bài: Some universities now offer their courses on the Internet as an alternative to classes delivered on campus. Is this a positive or negative development?

  Ví dụ về cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2

  Với mẫu đề bài trên ta có một số cách viết Topic sentence như sau, cùng tham khảo mẫu câu và phân tích nhé:

  • Mẫu Topic Sentence 1: Although there are some drawbacks of Internet-based learning, I would argue that there are far more benefits. (Mặc dù có một số hạn chế của việc học tập dựa trên Internet, tôi cho rằng có nhiều lợi ích hơn.) → Chủ đề ở đây là việc học tập dựa trên Internet còn nội dung là việc này sẽ đem đến nhiều lợi ích hơn là bất lợi. Vậy sau khi đọc câu chủ đề này người đọc sẽ hiểu được chủ đề bài viết sẽ xoay quanh việc học tập trên Internet và những câu sau sẽ nêu ra những lợi ích và bất lợi của việc làm này.
  • Mẫu Topic Sentence 2: The main drawback of the trend towards online university courses is that there is less direct interaction. → Đây cũng là một câu chủ đề nhưng ở mức độ hẹp hơn. Câu này đề cập tới việc bất lợi nhỏ của việc học những khóa học trên Internet đó là ít có sự tương tác trực tiếp. Câu này có nhiệm vụ bóc tách những điểm hạn chế nhỏ được nhắc đến ở câu trước.
  • Mẫu Topic Sentence 3: Despite the negatives mentioned above, I believe that online university courses are a positive development for various reasons. (Bất chấp những tiêu cực đã đề cập ở trên, tôi tin rằng các khóa học đại học trực tuyến là một sự phát triển tích cực vì nhiều lý do.) → Câu này trái ngược với câu trên với mục tiêu khẳng định việc tham gia các khóa học trên Internet đem đến nhiều sự phát triển tích cực hơn.

  IV. Những lỗi sai khi viết topic sentence thường gặp

  Topic Sentence không phải là một phần khó viết, tuy nhiên vẫn có một số lỗi sai khi viết câu chủ đề mà nhiều thí sinh thường mắc phải. Dưới đây Hocielts24h đã tổng hợp những lỗi sai thường gặp trong cách viết Topic sentence mà bạn cần lưu ý để tránh mắc phải:

  • Câu chủ đề quá rộng hoặc quá chung chung: Topic sentence cần đảm bảo cụ thể và chính xác, tránh viết câu chủ đề quá lan man hoặc quá chung tạo sự nhầm lẫn cho độc giả.
  • Câu chủ đề không liên quan đến nội dung: Topic sentence cần có sự liên quan đến nội dung của bài viết, trong cách viết topic sentence cần tránh câu chủ đề không liên quan hoặc không có ý nghĩa.
  • Câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn: Topic sentence của bài viết Writing cần đảm bảo ngắn gọn và rõ ràng, tránh việc viết câu chủ đề quá dài hoặc quá ngắn khiến độc giả khó hiểu.
  • Câu chủ đề không đồng nhất với nội dung: Topic sentence cần đồng nhất với nội dung trong bài viết, thí sinh cần tránh viết topic sentence không đồng nhất với nội dung, khiến độc giả không hiểu được ý chính trong bài viết.

  Trên đây là tất cả kiến thức liên quan đến khái niệm Topic Sentence là gì và cách viết Topic Sentence trong Writing Task 2 giúp ăn trọn điểm. Hy vọng với những thông tin mà Học IELTS 24h cung cấp trong bài có thể giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình làm bài Writing của mình.

  Đánh giá bài viết
  Thủy Ly
  Thủy Ly
  Mình là Ly, admin của Học IELTS 24h. Với kinh nghiệm tự học đạt band điểm IELTS 6.5 và vẫn đang trong quá trình ôn luyện để chinh phục band điểm cao hơn. Hy vọng những bài viết được chia sẻ bởi chính kinh nghiệm học của mình sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

  Để lại câu trả lời

  Vui lòng nhập bình luận của bạn!
  Vui lòng nhập tên của bạn tại đây

  Bài viết cùng chuyên mục

  100+ từ vựng về cảm xúc trong tiếng Anh thông dụng

  Trọn bộ từ vựng về cảm xúc thông dụng trong tiếng...

  Chủ đề Emotions (Cảm xúc) là một trong những chủ đề có tần suất xuất hiện khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày và...
  100+ từ vựng về Giáng sinh thông dụng và ý nghĩa

  Bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Giáng sinh ý...

  Giáng sinh là một dịp lễ quan trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để mọi người cùng quây quần...
  100+ từ vựng tiếng Anh về nơi chốn thông dụng

  Từ vựng tiếng Anh về nơi chốn, địa điểm phổ biến

  Trong bài thi IELTS Speaking Part 2 thí sinh có thể được yêu cầu nói về một nơi chốn, địa điểm nào đó. Vì...
  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu ích

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu...

  Tết Nguyên Đán là ngày lễ cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước phương Đông nói chung và...
  100+ từ vựng IELTS chủ đề Animals thường dùng

  Trọn bộ từ vựng IELTS chủ đề Animals trong bài thi

  Animals được đánh giá là một chủ đề khó trong bài thi IELTS và có tần suất xuất hiện khá nhiều trong IELTS Writing...
  100+ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

  Trái cây, hoa quả cũng là một chủ đề khá phổ biến trong tiếng Anh và được ứng dụng phổ biến trong giao tiếp...

  Lộ Trình học Toàn diện