GrammarNắm chắc kiến thức về cấu trúc According to trong tiếng Anh

Nắm chắc kiến thức về cấu trúc According to trong tiếng Anh

According to là cấu trúc quen thuộc trong tiếng Anh được sử dụng để trích dẫn nguồn thông tin. Để có thể giúp tăng điểm cho bài nói và bài viết của mình thì đây sẽ là một cấu trúc mà các bạn học IELTS cần nắm vững. Với bài viết này hãy cùng Hocielts24h tìm hiểu chi tiết về công thức cũng như cách dùng của cấu trúc According to cũng như một vài cụm từ và thành ngữ liên quan để bạn vận dụng trong bài nói và bài viết của mình nhé!

I. According to là gì?

Theo từ điển Cambridge, According to là một giới từ trong tiếng Anh, có thể dịch nghĩa thông dụng nhất là “theo như, theo (nguồn tin)”. 

Ví dụ:

 • According to  this contract, you still owe us £2,000. (Theo hợp đồng này, bạn vẫn nợ chúng tôi 2.000 bảng Anh.)
 • You’ve been absent five times according to the teacher’s notes. (Cậu đã vắng 5 lần dựa trên bản ghi chép của giáo viên).

II. Cách dùng cấu trúc According to trong tiếng Anh

Cấu trúc According to thường được sử dụng cả trong văn nói và văn viết, dùng để nói về quan điểm của người nào đó hoặc các điều mà người nào đó hay cái gì đó đã từng đề cập. Vậy according to + với gì? Dưới đây là các công thức According to phổ biến để bạn nắm về ngữ pháp và cách sử dụng:

1. Cấu trúc According to trong tiếng Anh

According to + N, S + V
(Theo ai đó cho biết hay theo như cái gì đó)
 • Với cấu trúc According to được sử dụng khi muốn trích dẫn về một điều gì đó.

Ví dụ

 • Peter is a good kid, according to his mother. (Peter là một đứa trẻ ngoan, theo như mẹ anh ấy cho biết.) 
 • According to the doctor,  you need to drink enough water every day. (Theo như bác sĩ, cậu cần phải uống đủ nước mỗi ngày.)
 • According to the latest reports, 20 people were injured by the storm. (Theo như báo cáo mới nhất, đã có 20 người bị thương vì cơn bão.)
Ví dụ về cấu trúc According to
 • Khi muốn diễn tả căn cứ theo một điều gì đó ta cũng dùng cấu trúc According to. 

Ví dụ:

 • Students are placed into different groups according to English language proficiency. (Sinh viên được xếp vào các nhóm khác nhau căn cứ theo trình độ tiếng Anh.)
 • The shoes in the store are categorized according to material. (Những đôi giày trong cửa hiệu được phân loại theo chất liệu.)
 • John grouped the children according to their height.  (John chia nhóm trẻ con theo chiều cao của chúng.)

Ngoài ra chúng ta còn sử dụng cụm According to Plan mang ý nghĩa làm một việc gì đó theo kế hoạch, đây là cụm được sử dụng khá phổ biến.

  Ví dụ:

  • Did it all go according to plan? (Mọi thứ đi theo kế hoạch chứ?)
  • Everything went according to plan. (Mọi thứ đã đi theo đúng theo kế hoạch.) 

  2. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to

  Dưới đây là một vài lưu ý trong cách sử dụng cấu trúc According to mà bạn cần nắm được:

  • According to không đi cùng với “opinion” và “view” vì sẽ gây ra mất tự nhiên. Thay vào đó bạn có thể sử dụng cấu trúc: In someone’s opinion/view. Ví dụ:
   • In Mina’s opinion, this shirt is beautiful. (Theo ý kiến của Mina, chiếc áo này rất đẹp.)
  • Không sử dụng cấu trúc According to me để nói về ý kiến cá nhân. Bạn có thể thay thế bằng cấu trúc In my opinion/view. Ví dụ:
   • In my opinion, Jack is the best student in Math in my class. (Theo quan điểm của tôi, Jack là học sinh giỏi Toán nhất lớp của tôi.)
  Lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to

  III. Phân biệt According to với by, In accordance with và in my opinion

  1. Cấu trúc According by

  Ngoài cách diễn đạt của According to là căn cứ vào điều gì/theo điều gì, ta cũng có thể sử dụng  cấu trúc According by thay cho According to. Ví dụ:

  The shirts are graded according to their material.

  ➡ The shirts are graded according by their material.

  (Những chiếc áo được phân loại theo chất liệu của chúng.)

  2. Cấu trúc In accordance with 

  Cấu trúc According to và In accordance with đều được sử dụng để trích dẫn một quan điểm hay một ý kiến nào đó. Tuy nhiên có có sự khác nhau về đối tượng trích dẫn cụ thể như sau:

  In accordance with + Một điều luật/hợp đồng/quy định/ước nguyện

  Cụm từ này thường được sử dụng với ý nghĩa là dựa theo, tuân theo. Ngoài ra còn được dùng trong các hợp đồng pháp lý.

  Ví dụ:

  • According to company regulations, employees must wear name tags. (Dựa theo quy định của công ty, nhân viên phải đeo thẻ tên.)

  According to + một nguồn thông tin 

  • Còn đối với cấu trúc  According to được dùng để diễn ra nguồn gốc thông tin đến từ đâu. 

  Ví dụ: 

  • The weather will be very bad according to the weather forecast. (Thời tiết sẽ rất xấu theo như dự báo thời tiết.)

  3. Cấu trúc my opinion

  Cấu trúc In my Opinion là cấu trúc được sử dụng để nói lên quan điểm của bản thân. Công thức:

  In my Opinion + mệnh đề

  Bạn cần lưu đối với cấu trúc According to chúng ta không sử dụng để nêu quan điểm của bản thân mà thay vào đó cần sử dụng cấu trúc In my Opinion. Ví dụ: 

  Ta sẽ không sử dụng cấu trúc According to như sau: 

  • According to me, we should limit our use of social media.

  Cách sử dụng đúng là: 

  • In my Opinion, we should limit our use of social media. (Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên hạn chế sử dụng mạng xã hội.)

  IV. Các cấu trúc đồng nghĩa với According to 

  Trong tiếng Anh có một vài cấu trúc đồng nghĩa với According to mà bạn có thể tham khảo để sử dụng:

  Cấu trúc đồng nghĩa với According to

  Định nghĩa

  Ví dụ

  As believed by

  Được tin bởi

  As believed by many, it is difficult times that we know who are sincere to us.

  (Như nhiều người tin rằng, đó là thời điểm khó khăn để chúng ta biết ai là người chân thành với chúng ta.)

  As claimed by

  Theo tuyên bố của

  Some supplements are not good as claimed by some advertising.

  (Một số thực phẩm chức năng không tốt như quảng cáo tuyên bố.)

  As determined by

  Được xác định bởi

  Anna believes she does her duty as determined by God.

  (Anna ấy tin rằng cô ấy làm nhiệm vụ như được xác định bởi Chúa.)

  As stated in/by

  Như đã nêu bởi

  As stated by medical experts, these products are totally safe when used correctly.

  (Như các chuyên gia y tế đã nêu, các sản phẩm này hoàn toàn an toàn khi được sử dụng chính xác.)

  Based on

  Dựa trên

  Mike based her experience on judgment. 

  (Mike dựa trên kinh nghiệm của mình để phán đoán.)

  Conforming to

  Tuân thủ

  Employees have to conform to a strict time regulation.

  (Nhân viên phải tuân thủ với một quy định về thời gian nghiêm ngặt.)

  V. Collocations và Idioms đi kèm cấu trúc According to

  Một số CollocationIdioms trong tiếng Anh đi kèm với cấu trúc According to mà bạn cần nắm để sử dụng một cách tự nhiên nhất:

  Collocation/Idiom

  Dịch nghĩa

  Ví dụ

  According to the newspapers/documents/records

  Theo như bài báo/tài liệu/báo cáo

  According to the newspaper, the economic crisis will continue.

  (Theo như tờ báo, khủng hoảng kinh tế sẽ tiếp tục diễn ra.)

  According to the survey results

  Theo như kết quả khảo sát

  According to the results of the survey, salary is the top concern of employees.

  (Theo như kết quả của khảo sát, lương là vấn đề mà người lao động quan tâm hàng đầu.)

  According to the plan

  Theo như kế hoạch

  According to the plan, we will go to Da Nang in 3 days.

  (Theo kế hoạch, chúng ta sẽ đến Đà Nẵng trong 3 ngày)

  Cut your coat according to your cloth

  Chỉ làm những gì bạn có khả năng thực hiện

  Of course, I’d love a big house, but you have to cut your coat according to your clothes.

  (Dĩ nhiên tôi thích một ngôi nhà lớn, nhưng bạn phải thực hiện điều mà nằm trong khả năng của bạn.)

  VI. Luyện tập bài tập về cấu trúc According to

  Để nắm chắc hơn kiến thức về cấu trúc According to trong tiếng Anh hãy cùng luyện tập với bài tập dưới đây từ Học IELTS 24h nhé!

  Bài tập: Viết lại câu với cấu trúc According to.

  1. Vegetable prices fluctuate by season.

  => Vegetable……………..

  2. Many people believe that economic crisis is the most concerning issue these days

  => …………….many people,…………….

  3. The leader told me to submit my reports by Tuesday.

  => …………….the manager,……………..

  4. The laptops are arranged on the shelf by price.

  => The laptops…………….

  5. I think you should say thank you to him.

  =>…………….you……………..

  Đáp án:

  1. Vegetable prices fluctuate according to the season.

  2. According to many people, the economic crisis is the most concerning issue these days.

  3. According to the leader, my reports should be submitted by Tuesday.

  4. The books were arranged on the shelf according to prices.

  5. In my opinion, you should say thank you to him.

  Bài tập: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu

  1. ………………… the newspaper, there was a big fire yesterday.

  2. …………………… reports, Vietnam is the biggest rice exporter

  3. At every concert, Den changes his music slightly ……………………the mood of the audience.

  4. ……………………John, all the reports should be submitted by Monday.

  5. …………………… the survey’s instructions, Anna wrote her name in capital letters.

  Đáp án

  1. According to

  2. according to 

  3. in accordance with

  4. according to 

  5. In accordance with 

  Trên đây là tất tần tật kiến thức về cấu trúc According to trong tiếng Anh mà bạn  cần nắm vững. Đây là một cấu trúc câu khá phổ biến trong giao tiếp và trong văn viết, vì vậy hãy luyện tập thật kỹ để ghi nhớ cách dùng thật chính xác nhé!

  5/5 - (2 bình chọn)
  Thủy Ly
  Thủy Ly
  Mình là Ly, admin của Học IELTS 24h. Với kinh nghiệm tự học đạt band điểm IELTS 6.5 và vẫn đang trong quá trình ôn luyện để chinh phục band điểm cao hơn. Hy vọng những bài viết được chia sẻ bởi chính kinh nghiệm học của mình sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

  Để lại câu trả lời

  Vui lòng nhập bình luận của bạn!
  Vui lòng nhập tên của bạn tại đây

  Bài viết cùng chuyên mục

  Topic: Describe a place you would like to visit - IELTS Speaking

  Topic: Describe a place you would like to visit – IELTS...

  Describe a place you would like to visit là một câu hỏi khá hay thuộc topic Describe a place mà bạn có thể bắt...
  Describe a place in a village you visited - IELTS Speaking 2,3

  Bài mẫu: Describe a place you visited on vacation – IELTS...

  Describe a place you visited on vacation là một câu hỏi thuộc topic Describe a place mà có thể bạn sẽ bắt gặp trong...
  Bài mẫu: Describe a place in a village you visited - IELTS Speaking

  Bài mẫu: Describe a place in a village you visited –...

  Describe a place in a village you visited là một đề bài thuộc chủ đề Describe a place xuất hiện trong phần thi IELTS...
  Bài mẫu: Describe a crowded place you have been to - IELTS Speaking

  Bài mẫu: Describe a crowded place you have been to –...

  Describe a crowded place you have been to là một câu hỏi quen thuộc trong topic describe a place mà bạn có thể bắt...
  Bài mẫu: Describe a person you are very close to -IELTS Speaking

  Bài mẫu: Describe a person you are very close to –...

  Describe a person you are very close to cũng là một đề bài khá hay thuộc topic Describe a person trong phần thi IELTS...
  Đề bài, bài mẫu: Describe a polite person you know -IELTS Speaking

  Đề bài, bài mẫu: Describe a polite person you know -IELTS...

  Describe a polite person you know là một đề bài trong phần thi IELTS Speaking Part 2 thuộc topic Describe a person. Dạng bài...

  Lộ Trình học Toàn diện